takipçi satın al

30 Günlük Lojistik Staj Defteri Örneği (2024 Yeni)

Yahya Sefa Diri

30 günlük lojistik staj defteri örneği konusunda çok sık soru aldık. Lojistik bölümü okuyan öğrencilerin Google’da sık bir şekilde araştırdığı lojistik staj defteri örneği son günlerin en popüler konusu arasında yer ediniyor. 30 günlük lojistik staj defteri örneği, doldurulmuş staj defteri örneği konusunda ihtiyacınız varsa bu içerik kılavuz görevi görecektir.

Lojistik bölümünde okuyan ve staj defteri örneği arayan öğrenciler için bu içerikte lojistik staj defterine dair tüm bilgiler yer almaktadır. 30 günlük lojistik staj defteri örneğinde doldurulmuş lojistik staj dosyası örneği yer almakta ve örnek içerisinde her bir bilgi daha öncesinde lojistik bölümü okuyan bir öğrenci tarafından doldurulmuştur. Staj dosyasında daha öncesinde staj yapmış ve bu stajı serbest bölgede yapmış olan bir öğrencinin staj dosyası örneği olarak sunmaktayız.

gidio one cikan gorsel 1000 × 503 piksel 67Pin
30 günlük lojistik staj defteri örneği

30 Günlük Lojistik Staj Defteri

30 günlük lojistik staj defteri örneğinde gün bazında tüm bilgileri aşağıda aktardık. Gün gün sizde kendiniz staj defterinize işleyerek sorunsuz bir şekilde staj defterinizi doldurmaya başlayabilirsiniz.

30 günlük lojistik staj defteri doldurulmuş:

Stok Kontrol 1. Gün – Şirkette bulunan  idari  birimler  tanıtıldı ve  birimler hakkında  bilgiler  verildi. Şirket genel olarak tanıtıldı. Bir üretim şirketi olan ( buraya staj yaptığınız işletmenin ismini yazın ve şirket hakkında bilgi veriniz örneğin: …….. şirketi şu yılında kuruldu bir ……… kuruluşudur vs.)

Stok Kontrol 2. Gün – Serbest Bölge hakkında bilgi sahibi olundu. Genel olarak serbest bölge: Bir ülkenin siyasi sınırları içinde yer almakla birlikte ithalat ve ihracat açısından Gümrük bölgesi dışında olduğu kabul edilen, ülkede geçerli olan ticari, mali ve iktisadi alanlara yönelik hukuki ve idari düzenlemelerin tam olarak uygulanmadığı  veya farklı uygulandığı, ekonomik açıdan teşvik edilen yerlerdir. Ofisteki işleyiş ve yapılacak işler hakkında bilgi sahibi olundu.

Stok Kontrol 3. Gün – Gümrükten gelen Serbest  Bölge  İşlem Formları evrak  teslim  formuna bakılarak  kontrol edildi. Daha sonra  Serbest  Bölge  İşlem formları konularına  göre  Demirbaş, Yatırım ve Tesis, Ticari mal, Sarf malzemesi olarak ayrıldı. Ayrılan Serbest Bölge İşlem Formlarının asılları ofiste  fotokopileri ise Muhasebe departmanına teslim edildi. Serbest Bölge İşlem Formu;  serbest bölgede faaliyette bulunan kullanıcıların yurt dışında, yurt içinde veya bölge içerisindeki kullanıcılarla yaptıkları her türlü ticari faaliyetle ilgili olarak düzenledikleri bir belgedir. SBİF(Serbest Bölge İşlem Formu) 7 nüsha olarak düzenlenir. Bu nüshalar; Serbest Bölge Müdürlüğü , Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü, Serbest Bölge Gümrük  Muhafaza birimi, Kurucu ve işletici, Serbest Bölge Müdürlüğü,  Kullanıcı ve Transit nüshalarıdır . İşlem sonunda  Kapatma nüshası  Serbest Bölge Müdürlüğüne ibraz edilerek ilgili işlem sona erdirilir. Şirkette kullanılan nüsha ise 5- Kullanıcı Nüshası’dır.

Stok Kontrol 4. Gün – Gümrükten gelen Serbest Bölge İşlem Formları kısaca sbif konusuna göre Ticari mal ve Demirbaş olarak ayrıldı. Excel dosyasına ticari mallar,  ticari giriş demirbaşlar  ise  demirbaş dosyasına kaydedildi. Gümrükten istenen SBIF Listesinden Yatırım ve Tesis, Demirbaş, Sarf malzemeler, Ticari giriş formları geldiğine dair onayları yapıldı.

Stok Kontrol 5. Gün – Serbest Bölge İşlem Formlarından yurt dışı giriş olanları, şirketin özel olarak kullandığı programa referans numarasıyla çağrılarak  İthalat Dosyasına form numarası atamaları yapıldı.

STAJ YAPMIŞ OLDUĞUM BÖLÜM: STOK KONTROL (6. GÜN) – Tüm işlemleri biten Serbest Bölge İşlem Formları, form numarasına  ve tarihine göre sıraya dizildi. Sıraya dizilen işlem formları dosyalara  kaldırıldı. Yetkilinin istediği  serbest bölge işlem formlarının fotokopileri çekildi.

STAJ YAPMIŞ OLDUĞUM BÖLÜM: STOK KONTROL (7. GÜN) – Muhasebe departmanında kesilen faturaya göre SBBUP tan Üretim Bildirim Formu hazırlandı. Üretim Bildirim Formunda kullanılan hammadeler Excel Ticari giriş dosyasından düşüldü. Hazırlanan Üretim Bildirim Formu geçici ÜBF dosyasına kaldırıldı.

Üretim Bildirim Formu: Üretim ve montaj-demontaj konulu faaliyet ruhsatları sahibi kullanıcıların bölgeden yurtdışına, Türkiye’ ye ve bölge içinde üretim faaliyeti sonucu oluşan mallar için düzenlediği ve işlem sırasında serbest bölge işlem formuna ek bir belgedir. Esas itibariyle hammadde, mamul madde ve fire stok takip etmeye yarar.

STAJ YAPMIŞ OLDUĞUM BÖLÜM: STOK KONTROL (8. GÜN) – SBBUP’ ta olan 2012 yılı  stok miktarlarımızla Excel’ de  kayıtlarını tuttuğumuz stok miktarlarını karşılaştırarak  stok kontrollerini yaptık.

Stok kontrolünün amacı: Kısaca stok kontrolünde temel amaç malzemenin ne eksik ne fazla fakat yeterli miktarlarda işletmede hazır bulundurularak üretimin aksatılmadan yürütülmesidir. Bir başka deyişle; istenilen zamanda, istenilen miktarda, istenilen yerde, istenilen kalitede malzemenin sağlanabilmesi için ne zaman, ne kadar tedarik edilebileceği sorularına cevap bulma işlemidir. İşletme bünyesinde, üretim sürecinde kullanılan hammadde ve malzeme girdi ve çıktılarının kayıtlarını ayrıntılı bir şekilde tutmak, sipariş verilen malzemelerin kayıtlarını tutarak istenen anda malzeme sayımlarını gerçekleştirmek ve sonuçları kontrol ederek aksaklıkları ortaya çıkarmak, uygun bir stok politikası belirleyerek birbiriyle ilişkili olan masrafları minimum düzeyde tutmaktır. Günümüzde üretim yapan birçok işletme stok kontrolü yapmaktadır. Bu iş her düzeyde yöneticinin yakından ilgilenmesi gereken bir sorun haline gelmiştir. Yanlış stok kontrol politikaları veya uygulama hataları yüzünden azımsanamayacak sayıda işletme zor duruma düşmüştür. Verimli ve etkin bir stok kontrol sisteminde özellikle üretim planlama, kontrollü satın alma ve satışın rolü vardır. Genel olarak stok kontrol; stok miktar ve çeşitlerinin işletmelerin tedarik, üretim ve mali imkanlarına göre en rasyonel ve ekonomik bir şekilde belirlenmesi yöntemidir.

STAJ YAPMIŞ OLDUĞUM BÖLÜM: STOK KONTROL (9. GÜN) – Gümrükten gelen Serbest Bölge İşlem Formlarından sarf malzemeleri ve demirbaşları şirketin özel olarak kullandığı programa envanter kayıtları yapıldı. Kayıtları yapılan işlem formları muhasebe departmanına teslim edildi.

STAJ YAPMIŞ OLDUĞUM BÖLÜM: STOK KONTROL (10. GÜN)- Faturası muhasebe tarafından kesilen bölge içi hurda satışının işlemleri şirketin bağlı olduğu Gümrük Müşavirliği tarafından yapıldı.

Serbest Bölge içi alım-satım işlemleri: Kullanıcılar mallarını serbest bölge içinde başka bir kullanıcıya satabilirler. Bu işlem satıcı tarafından düzenlenen serbest bölge işlem formunun elektronik ortamda alıcı tarafından kabul edilmesi ve işlem formunun Bölge Müdürlüğünce  onaylanması sonucunda gerçekleştirilir. Bölge içi işlemlerde işlem formunun gümrük idaresince onayı gerekmemektedir. Bu işlemlerde eşyanın gümrük statüsünü belirleyen belge serbest bölge işlem formu olacaktır.

STAJ YAPMIŞ OLDUĞUM BÖLÜM: STOK KONTROL (11. GÜN) – Arşive gidildi. Arşiv düzenlenerek önceki yıllara ait ithalat ve ihracat dosyaları incelendi. Dosyalar export ve import olarak ayrıldı ve ait yıl ve aylara göre büyük dosyalara konuldu. Serbest bölgelerde kullanılan ana evraklar hakkında bilgi sahibi olundu.

Serbest bölgelerde kullanılan ana evraklar;

  • Serbest bölge işlem formu
  • Fatura
  • Üretim bildirim formu
  • Ön statü belgesi

STAJ YAPMIŞ OLDUĞUM BÖLÜM: STOK KONTROL (12. GÜN)- Ticari girişlerin 2013 yılı excel kayıtları kalan miktarları ile 2013 yılı kalan SBBUP programı miktarlarının tek tek tutup tutmadığı kontrol edildi.Tutmayan işlemler ayıklanarak  düşümleri incelendi.Eksik veya fazlanın neden kaynaklandığı bulunarak düzeltildi.

STAJ YAPMIŞ OLDUĞUM BÖLÜM: STOK KONTROL (13. GÜN) – Gümrükten gelen SBİF formları konularına göre  ayrılan işlem formlarından işlem türü bölgeden yurtdışına mal-hizmet çıkışı olanları Geçici ÜBF (Üretim Bildirim Formu) dosyasından fatura numarasına göre bulup sipariş numaraları  Serbest bölge işlem formunun üst tarafına yazıldı.

STAJ YAPMIŞ OLDUĞUM BÖLÜM: STOK KONTROL (14. GÜN) – Ticari girişlerin 2014 yılı excel kayıtları kalan miktarları ile 2014 yılı kalan SBBUP programı miktarlarının tek tek tutup tutmadığı kontrol edildi.Tutmayan işlemler ayıklanarak  düşümleri incelendi.Eksik veya fazlanın neden kaynaklandığı bulunarak düzeltildi.

STAJ YAPMIŞ OLDUĞUM BÖLÜM: STOK KONTROL (15. GÜN) – Muhasebe departmanında kesilen faturaya göre SBBUP tan Üretim Bildirim Formu hazırlandı. Üretim Bildirim Formunda kullanılan hammadeler Excel Ticari giriş dosyasından düşüldü. Hazırlanan Üretim Bildirim Formu geçici ÜBF dosyasına kaldırıldı.

STAJ YAPMIŞ OLDUĞUM BÖLÜM: STOK KONTROL (16. GÜN) – Bölgeden bölgeye Türkiye ye işçilik görmek üzere çıkan demirbaş ve ticari mallar dahilde işleme rejimi kapsamında işlem görüyor. Bölgen çıkan bu malzemelerden ticari olanların bölgeye geri geldikten sonra  90  iş günü içerisinde bölgeden yurtdışı edilmesi gerekiyor ki  mal gümrükte çekilirken verilen teminatlar çözülebilsin. Bunun sıkı takip edilmesi gerekiyor. Excel de giriş ve çıkışlar kontrol ediliyor ve übf ler ile yurtdışı edilip bilgisi gümrük müşavirine veriliyor.İlgili müşavir firma da teminatları çözüyor.Bugün bu takip dosyası kontrol edildi.

STAJ YAPMIŞ OLDUĞUM BÖLÜM: STOK KONTROL (17. GÜN) – Gümrükten gelen serbest bölge işlem formlarını Excel e  kayıtları yapıldı. Kayıtları yapılan işlem formları şirketin özel programında referans numaraları ile form atamaları yapıldı. Gümrükten gelen fotokopisi olmayan işlem formlarının fotokopileri çekildi. Form atamaları yapılan işlem formları dosyalanarak kaldırıldı.

STAJ YAPMIŞ OLDUĞUM BÖLÜM: STOK KONTROL (18. GÜN) – Ticari girişlerin 2014 yılı excel kayıtları kalan miktarları ile 2014 yılı kalan SBBUP programı miktarlarının tek tek tutup tutmadığı kontrol edildi.Tutmayan işlemler ayıklanarak  düşümleri incelendi.Eksik veya fazlanın neden kaynaklandığı bulunarak düzeltildi. Muhasebe departmanından  istenen  işlem formları bulundu. İstenen işlem formlarının fotokopileri çekilerek muhasebe departmanına verildi.

STAJ YAPMIŞ OLDUĞUM BÖLÜM: STOK KONTROL (19. GÜN) – Muhasebeden kesilen faturaya göre  SBBUP  tan  üretim bildirim formu düzenlendi. Düzenlenen üretim bildirim formuna göre  Excel’ den ticari girişlerden hammadde düşümleri yapıldı. Hazırlanan Üretim bildirim formu geçici ÜBF dosyasına kaldırıldı.

STAJ YAPMIŞ OLDUĞUM BÖLÜM: STOK KONTROL (20. GÜN) – Ticari girişlerin 2014 yılı Excel kayıtları kalan miktarları ile 2014 yılı kalan SBBUP programı miktarlarının tek tek tutup tutmadığı kontrol edildi.Tutmayan işlemler ayıklanarak  düşümleri incelendi.Eksik veya fazlanın neden kaynaklandığı bulunarak düzeltildi. Muhasebe departmanından  istenen  işlem formları bulundu. İstenen işlem formlarının fotokopileri çekilerek muhasebe departmanına verildi.

STAJ YAPMIŞ OLDUĞUM BÖLÜM: STOK KONTROL (21. GÜN) – Faturası muhasebe tarafından kesilen bölge içi hurda satışının işlemleri şirketin bağlı olduğu Gümrük Müşavirliği tarafından yapıldı. Hurda satışı için istenen Serbest bölge işlem formunun fotokopisi çekilerek ilgili departmana  gönderildi. Excel e gümrükten gelen işlem formlarını işlem form numarasına göre sıralanıp  ticari giriş kayıtları tutuldu. Excel e ticari giriş kayıtları yapılan işlem formlarını  şirketin özel olarak kullandığı programa referans numaraları ile form atamaları  yapıldı.

STAJ YAPMIŞ OLDUĞUM BÖLÜM: STOK KONTROL (22. GÜN) – Excel e ticari giriş kayıt edilen ve özel programa form atamaları yapılan  serbest bölge işlem formları tarih ve numara sırasına göre sıralanarak dosyalara kaldırıldı. Ticari girişlerin 2015 yılı Excel kayıtları kalan miktarları ile 2015 yılı kalan SBBUP programı miktarlarının tek tek tutup tutmadığı kontrol edildi. Tutmayan işlemler ayıklanarak  düşümleri incelendi.Eksik veya fazlanın neden kaynaklandığı bulunarak düzeltildi.

STAJ YAPMIŞ OLDUĞUM BÖLÜM: STOK KONTROL (23. GÜN) – Muhasebeden kesilen faturaya göre SBBUP tan  üretim bildirim formu düzenlendi. Üretim bildirim formu düzenlerken kulladığımız malzemeleri Excel deki ticari girişlerinden düşümleri yapılarak geçici ÜBF dosyasına kaldırıldı. Muhasebeden istenen faturalara göre istenen faturanın işlem formu evrağı bulunup muhasebeye verildi.

STAJ YAPMIŞ OLDUĞUM BÖLÜM: STOK KONTROL (24. GÜN) – Gümrükten gelen ve konusu sarf malzemesi, demirbaş, yatırım ve tesis olanlar sıraya dizilerek şirketin kullandığı özel programa kaydedildi. Kaydedilen işlem formları muhasebeye teslim edildi. Şirketin bulunduğu serbest bölgeden yani Bursa serbest bölgeden Ege serbest bölgesine mal çıkışı yapıldı. Serbest bölgelere mal giriş-çıkışı düzenlemeleri:Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliği’nin 33.  Maddesine istinaden, bölgelere mal giriş ve çıkışları, Serbest Bölgelere Mal Giriş ve Çıkışı konulu Genelde kapsamında yürütülür.

STAJ YAPMIŞ OLDUĞUM BÖLÜM: STOK KONTROL (25. GÜN) – İşlem formları dosyalanırken incelendi ve bazı işlem formlarının ön statüsünün olduğu bazılarının ise olmadığı belirlendi.

Ön Statü belgesi: Serbest bölgeye yurt dışından ve yurt içinden getirilen malların serbest dolaşımda olup olmadıklarını göstermek için düzenlenen belgedir. Ön statü belgesi serbest bölge gümrük idaresi tarafından  onaylanır. Şirkette Excel’ de tutulan ticari giriş dosyasında serbest dolaşımda olmayanları belirtmek için SBIF numaraları  yeşile boyanır.

STAJ YAPMIŞ OLDUĞUM BÖLÜM: STOK KONTROL (26. GÜN) – Dahilde işleme kapsamında Türkiye’ ye işçilik görecek malzeme çıkartmak için bedelsiz çıkış faturası düzenlendi. Faturanın üzerinde bedelsiz ve işçilik gördükten sonra geri gelecek ibareleri vardı. Fatura  şirketin özel olarak kullandığı programdan kesildi. Kesilen fatura gümrük müşavir firmamıza teslim edildi. Firma gümrük işlemlerini böylelikle başlatacaktır.

STAJ YAPMIŞ OLDUĞUM BÖLÜM: STOK KONTROL (27. GÜN) – Şirketin bağlı olduğu gümrüğe gidilerek  gümrükten gelen İşlem formlarının işleyişi hakkında bilgi sahibi olundu.

Gümrükteki serbest bölge işlem formu işleyişi: Şirketin muhasebe deparmanında kesilen faturaların bölgeden yurtdışına çıkış ve bölgeden Türkiye’ ye çıkış olduğu belirlendi. Kesilen faturaya göre yani bölgeden yurt dışına çıkış veya bölgeden Türkiye’ ye  çıkış hangisi ise SBBUP’tan  faturaya bakılarak ilgili yerler doldurularak işlem formları çıkartıldı. Çıkartılan işlem formları gereken ilgili yerlere iletildi.

STAJ YAPMIŞ OLDUĞUM BÖLÜM: STOK KONTROL (28. GÜN) – Şirketin özel olarak kullandığı programdan stok kontrol sayfasına gelinerek Excel’ deki stokta gözüken işlem formlarının numarası ile özel kullandığımız programda aratıldı. Excel deki işlem formlarının miktarları ile programdaki işlem formlarının miktarları karşılaştırıldı. Excel deki miktarlarla  programdaki aynı olmayan miktarların farkı alındı. Farkı alınanlar düşülecekler dosyasına kaydedildi. Düşülecekler dosyası  muhasebeden kesilen faturaya göre düzenlediğimiz üretim bildirim formu için  hammadde olarak kullanıldığı görüldü.

STAJ YAPMIŞ OLDUĞUM BÖLÜM: STOK KONTROL (29. GÜN) – Ticari girişlerin 2015 yılı excel kayıtları kalan miktarları ile 2015 yılı kalan SBBUP programı miktarlarının tek tek tutup tutmadığı kontrol edildi.Tutmayan işlemler ayıklanarak  düşümleri incelendi.Eksik veya fazlanın neden kaynaklandığı bulunarak düzeltildi. Muhasebe departmanından  istenen  işlem formları bulundu. İstenen işlem formlarının fotokobileri çekilerek muhasebe departmanına verildi.

STAJ YAPMIŞ OLDUĞUM BÖLÜM: STOK KONTROL (30. GÜN) – Muhasebeden kesilen faturaya göre  SBBUP  tan  üretim bildirim formu düzenlendi. Düzenlenen üretim bildirim formuna göre  Excel’ den ticari girişlerden hammadde düşümleri yapıldı. Hazırlanan Üretim bildirim formu geçici ÜBF dosyasına kaldırıldı.

Lojistik Staj Defterine Ne Yazılır?

Bu defteri, lojistik stajımla ilgili günlük faaliyetlerimi ve görevlerimi takip etmenin bir yolu olarak kullanacağım. Staj yaparken düzenli olmak her zaman önemlidir, bu yüzden bu defterin bunu yapmama yardımcı olacağını umuyorum.

Aşağıdakiler gibi şeyleri takip etmeyi planlıyorum:

  • Staj süresince süpervizör veya ekip lideri tarafından verilen tüm projeler veya görevler;
  • Bir stajyer olarak büyümeme ve sektör hakkında bilgi edinmeme yardımcı olan toplantılar, seminerler ve diğer etkinliklerden notlar ve düşünceler;
  • İşyerindeki verimlilik veya süreçler açısından iyileştirmeye katkıda bulunabileceğim yollar için fikirler;
  • Karşılaştığım zorluklar ve bunların üstesinden nasıl geldiğim veya süreci kolaylaştırmak için uygulanabilecek çözümler;
  • Stajım sırasında tanıştığım önemli kişiler ve onların görüş ve tavsiyelerine ilişkin notlar.

Bu deneyimden en iyi şekilde yararlanmayı ve bu defteri onunla ilgili her şeyi takip etmenin bir yolu olarak kullanmayı dört gözle bekliyorum. Haydi başlayalım!

Bu defter, staj bittikten sonra da paha biçilmez bir kayıt işlevi görecek ve bana program süresince gerçekleştirdiğim faaliyetler, başarılar, fikirler ve kaydettiğim ilerlemenin kanıtını sunacak. Gelecekteki fırsatlar veya referanslar için öğrenme yolculuğumu belgelememe yardımcı olacak, bu nedenle tüm bilgileri güncel tutmak önemlidir.

YouTube video
YouTube video
Betnis Giriş
Betnis Giriş
Betnis Giriş
Bahis Siteleri