takipçi satın al

Yayın İlkeleri

Gidio.NET, pek çok farklı konuda içerik, haber veya hizmet sunan özel bir internet sitesidir. Gidio.NET, belirli yayın ilkesiyle hareket ve bu amaçlar doğrultusunda içerik, haber sunar.

Gidio.NET’in yayın ilkeleri, benimsenen değerlerin ve standartların ifade ediliş şeklidir. Belirlenen yayın ilkeleri ister Gidio.NET olsun, isterse Gidio.NET çalışanı / son ziyaretçisi olsun herkes için geçerlidir. Belirlenen yayın ilkeleri birer kural niteliğindedir.

Doğruluk

 • Sitede yer alan haber ve içerikler, araştırılmadan ve gerçekliğinden emin olunmadan yayınlanamaz. Bu doğrultuda, insanları yanlışa yönlendirmeyen, gerçekçi ve tarafsız yayınlarda bulunmak, en büyük önceliklerimizden biridir. Bu nedenle doğruluk ve güvenilirlik, Gidio.NET’in olmazsa olmaz kurallarının başında gelir.
 • Kullanıcılarımız açısından, bilgi ve özen eksikliğimizden kaynaklanan hataları en aza indirmek ve en kısa zamanda düzeltmek hedefimizdir.
 • Yanlış yayınlardan kaynaklanan cevap ve tekzip hakkına saygı gösteririz.

Saygı

 • İçeriklerimizde hiç kimseyi; ırkı, cinsiyeti, yaşı, sağlığı, siyasi görüşleri, sosyal düzeyi, toplum görüşü, cinsel yönelimi ve dini inançları açısından aşağılamamaya; çocuklar, engelliler, azınlıklar gibi özen gösterilmeye ihtiyaç duyan gruplara bilinçli zarar vermemeye özen gösteririz.
 • Dini ve ahlaki konularda, kin ve nefret yaratacak, milli birlik ve bütünlüğü bozacak yayınlara imkân vermeyiz.
 • Düşünce, vicdan ve ifade özgürlüğünü sınırlayıcı; genel ahlak anlayışını, din duygularını, aile kurumunun temel dayanaklarını sarsıcı ya da incitici içerik veya haber yapmayız.
 • Gerçek kişileri ve/ya tüzel kişileri eleştiri adı altında aşağılayan, küçük düşüren, iftira niteliğinde ifadelere yer vermeyiz.
 • Şiddet ve zorbalığı özendirici, insani değerleri incitici içerik yapmaktan kaçınırız.
 • İçeriklerimizde veya haberlerimizde zaman zaman yer bulan, şiddet içeren suç olaylarında, insanları etkileyebilecek, suça teşvik edebilecek ve özellikle de çocukların gelişimini olumsuz yönde etkileyebilecek detay ve unsurlara yer vermemeye dikkat ederiz.
 • İçeriklerimizin ve haberlerimizin, toplumun milli ve manevi değerlerine ve aile yapısına aykırı olmamasına dikkat ederiz. Toplumun en küçük birimi olan aile yapısını zedeleyecek nitelikte yayınlardan kaçınırız.
 • Suçlu olduğu yargı kararıyla belirlenmedikçe hiç kimseyi “suçlu” ilan etmeyiz.

Kişi Hakları

 • Hizmetlerimizin bütün unsurlarının, insan onuruna ve temel insan haklarına saygılı olmasını göz önünde bulundururuz.
 • Özel yaşamın gizliliğine saygı duyar ve onu geçerli bir neden olmaksızın ihlal etmeyiz. Belirgin bir kamu yararı olan haller dışında özel davranışlar, haberleşme ve söyleşileri aleniyete dökmeyiz.
 • Kişilerin özel yaşamını, kamu çıkarlarının gerektirdiği durumlar dışında, yayın konusu yapmayız.
 • İzin almaksızın, başkalarının kişisel bilgilerini, fotoğraflarını içerik konusu olarak kullanmayız.
 • İçerik ve haberlerimizde, kişileri ve kuruluşları, eleştiri sınırlarının ötesinde küçük düşüren, aşağılayan veya iftira niteliği taşıyan ifadelere yer vermemeye özen gösteririz.

Tarafsızlık ve Fikir Çeşitliliği

 • İçeriklerimizi, sağladığımız hizmetleri ve işlediğimiz konuları tek bir bakış açısından değil, pek çok bakış açısını katarak üretmeye dikkat ederiz.
 • Bu sebeple, bireysel görüşlerden ziyade, nesnel davranmaya çalışırız.

Dürüstlük ve Bağımsızlık

 • Gidio.NET devletten bağımsız özel bir internet sitesidir. Gidio.NET olarak karar alırken siyasi ya da ticari baskıların, kişisel çıkarların etkisinde kalmayız.
 • Tüm içeriklerimiz için tarafsızlığı, gerçekçiliği ve doğruluğu esas alırız. Kamuoyunu yanıltabilecek tüm içeriklerden uzak durur ve gizliliğe önem veririz.
 • Bizimle aynı sektörde içerik / haber sunumu yapan Türk sitelerden içerik almamayı ilke ediniriz.
 • Bir başka kaynaktan alınan içerik, haber veya bir araya getirilen bilgiler için mutlaka kaynak gösteririz.
 • Hedefimiz her zaman sunduğumuz içeriklerin gündemi yakalaması veyahut gündemi belirliyor olmasıdır.
 • Gidio.NET yayın hayatı boyunca ahlaka aykırı, özel amaç veya çıkarları için hareket edemez.
Betnis Giriş
Betnis Giriş
Betnis Giriş
Bahis Siteleri